Dużo wiedzy a jeszcze więcej pieniedzy

Pożycz pieniądze

Hipoteka i jej zastosowanie przy kredycie hipotecznym

Hipoteka to prawne zabezpieczenie wierzytelności, które stosuje się w przypadku kredytów hipotecznych. Stanowi kluczowy element procesu finansowania zakupu nieruchomości, zarówno dla kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Jej podstawowe założenie polega na ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości (lub użytkowaniu wieczystym) na rzecz wierzyciela, którym zwykle jest bank udzielający kredytu. Jak działa hipoteka? Hipoteka zabezpiecza interesy banku, […]

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska jest to swego pewnego rodzaju umowa przedwstępna, która jest zawierana pomiędzy deweloperem a klientem. Celem takiej umowy jest regulacja praw i obowiązków obu stron w procesie zakupu nowego mieszkania, domu czy też innego obiektu budowlanego, który jest jeszcze w trakcie budowy lub ma być dopiero zbudowany Charakterystyczną cechą umowy deweloperskiej jest to, że […]

Od tego wszystko zależy – zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to termin używany w finansach do określenia zdolności jednostki lub firmy do uzyskania i spłacenia kredytu. Jest to kluczowy czynnik rozważany przez banki i inne instytucje finansowe przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Zrozumienie zdolności kredytowej jest istotne zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców, ponieważ pozwala ocenić ryzyko związane z pożyczaniem […]

Księga Wieczysta – Podstawowe Informacje i Znaczenie Prawne

Księga Wieczysta to oficjalny rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe w Polsce. Jego głównym celem jest dokumentowanie stanu prawnego nieruchomości oraz zabezpieczanie obrotu nieruchomościami poprzez zapewnienie przejrzystości i pewności prawnej. Księga Wieczysta zawiera istotne informacje dotyczące zarówno samej nieruchomości, jak i praw związanych z jej własnością. Struktura Księgi Wieczystej Każda Księga Wieczysta składa się z […]

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego

Zakup mieszkania na rynku wtórnym w Polsce może być atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają swojego miejsca do życia lub inwestycji. Często decydują się na nie z uwagi na niższą cenę w stosunku do rynku pierwotnego oraz możliwość natychmiastowego zamieszkania. Proces zakupu mieszkania na rynku wtórnym różni się jednak od zakupu nowego mieszkania i wymaga […]

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Wybór pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym podczas zaciągania kredytu hipotecznego to jedna z kluczowych decyzji finansowych, przed którą stają kredytobiorcy w Polsce. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, a odpowiedni wybór może zależeć od wielu czynników, w tym od indywidualnych preferencji, sytuacji ekonomicznej oraz oczekiwań co do przyszłych zmian stóp procentowych. Oprocentowanie […]

Rata równa czy malejąca?

Wybór między ratą równą a malejącą w kredycie hipotecznym jest kluczową decyzją dla każdego kredytobiorcy. Różnice pomiędzy tymi dwoma opcjami mogą mieć znaczący wpływ na całkowity koszt kredytu oraz na wysokość miesięcznych płatności. Rata równa, znana również jako rata annuitetowa, oznacza, że przez cały okres kredytowania płacimy stałą kwotę. Składa się ona z części kapitałowej […]

LTV czyli o co tu właściwie chodzi?

LTV, czyli z angielskiego Loan to Value, to stosunek kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, którą się zabezpiecza. Jest to kluczowy wskaźnik używany przez banki i inne instytucje finansowe do oceny ryzyka związanego z udzielaniem kredytu hipotecznego. Wskaźnik LTV wyrażany jest zazwyczaj w procentach i informuje o tym, jaki procent wartości nieruchomości stanowi kwota pożyczonego […]

RRSO a oprocentowanie kredytu. Czy to jest to samo?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to jeden z kluczowych wskaźników w branży finansowej, używany do określenia pełnego kosztu kredytu lub pożyczki. Termin ten często mylony jest z oprocentowaniem kredytu, jednak te dwa pojęcia, mimo że są ze sobą powiązane, mają różne znaczenia i funkcje. Oprocentowanie kredytu to procentowa wartość, którą bank lub inna instytucja […]

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych produktów finansowych oferowanych przez banki. Umożliwia zakup nieruchomości przez osoby, które nie dysponują wystarczającą ilością środków, by pokryć całość ceny z własnej kieszeni. Charakteryzuje się długim okresem kredytowania, który może wynosić nawet 35 lat. Kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką, na wypadek gdyby kredytobiorca przestał spłacać kredyt. W swojej najprostszej […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top