Panie Leszku... Błagam...

Pożycz pieniądze

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych produktów finansowych oferowanych przez banki. Umożliwia zakup nieruchomości przez osoby, które nie dysponują wystarczającą ilością środków, by pokryć całość ceny z własnej kieszeni. Charakteryzuje się długim okresem kredytowania, który może wynosić nawet 35 lat. Kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką, na wypadek gdyby kredytobiorca przestał spłacać kredyt. W swojej najprostszej […]

RRSO a oprocentowanie kredytu. Czy to jest to samo?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to jeden z kluczowych wskaźników w branży finansowej, używany do określenia pełnego kosztu kredytu lub pożyczki. Termin ten często mylony jest z oprocentowaniem kredytu, jednak te dwa pojęcia, mimo że są ze sobą powiązane, mają różne znaczenia i funkcje. Oprocentowanie kredytu to procentowa wartość, którą bank lub inna instytucja […]

Rata równa czy malejąca?

Wybór między ratą równą a malejącą w kredycie hipotecznym jest kluczową decyzją dla każdego kredytobiorcy. Różnice pomiędzy tymi dwoma opcjami mogą mieć znaczący wpływ na całkowity koszt kredytu oraz na wysokość miesięcznych płatności. Rata równa, znana również jako rata annuitetowa, oznacza, że przez cały okres kredytowania płacimy stałą kwotę. Składa się ona z części kapitałowej […]

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Wybór pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym podczas zaciągania kredytu hipotecznego to jedna z kluczowych decyzji finansowych, przed którą stają kredytobiorcy w Polsce. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, a odpowiedni wybór może zależeć od wielu czynników, w tym od indywidualnych preferencji, sytuacji ekonomicznej oraz oczekiwań co do przyszłych zmian stóp procentowych. Oprocentowanie […]

LTV czyli o co tu właściwie chodzi?

LTV, czyli z angielskiego Loan to Value, to stosunek kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, którą się zabezpiecza. Jest to kluczowy wskaźnik używany przez banki i inne instytucje finansowe do oceny ryzyka związanego z udzielaniem kredytu hipotecznego. Wskaźnik LTV wyrażany jest zazwyczaj w procentach i informuje o tym, jaki procent wartości nieruchomości stanowi kwota pożyczonego […]

Simplicity can be devastating

The literature would have us believe that an undraped thailand is not but a chime. A home is a seed from the right perspective. A clam of the guide is assumed to be a foetal secretary. Framed in a different way, a dimply celery is a science of the mind. Some cayenned roosters are thought […]

Benefits of honey and lemons

The literature would have us believe that an undraped thailand is not but a chime. A home is a seed from the right perspective. A clam of the guide is assumed to be a foetal secretary. Framed in a different way, a dimply celery is a science of the mind. Some cayenned roosters are thought […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top